Productieorganisatie

Portrait van Karsten Herr

De markten worden steeds dynamischer. Dat vraagt om voortdurende aanpassing van interne structuren. Door intelligente productieorganisatie realiseert u de grootst mogelijke klantenwaarde, terwijl u ressourcesparend te werk gaat. Om daarbij operationele excellentie te bereiken, moet uw productiesysteem snel en flexibel kunnen ageren.

Continue verandering in plaats van continue verbetering leidt echter tot een verzwakking van interne ressources en tot een afwijzende en negatieve houding onder uw personeel. Orde moet altijd boven chaos gaan.

Snelheid is alleen belangrijk als duidelijk is welke koers u moet aanhouden.

Een standaardoptimalisatie helpt hier niet. Met behulp van een individueel gestructureerde toepassing van de methoden en technieken uit Lean en Six Sigma kunnen de werkprocessen echter zo worden georganiseerd dat ze rustiger en meer geordend verlopen. Zo kunt u gericht en kwalitatief hoogwaardig produceren en kunt u leverflexibiliteit vormgeven als productieflexibiliteit.

Omsteltijdenverkorting

NIEUW: Boek over set-up-reductie!

Verkorting van de interne omsteltijden is daarbij de belangrijkste bouwsteen voor een flexibel bedrijf. Het doel is structurele tijdbesparingen te bereiken, en wel voor de lange termijn. Het concept van set-up-reductie vormt de sleutel tot operationele excellentie! Een uitbreiding van de klassieke SMED-methodiek voor set-up-reductie levert hierbij een oplossing.

Trainingen en projectbegeleiding

Met betrekking tot productieoptimalisatie biedt ik workshops en trainingen aan, zowel openbaar als inhouse. Centraal daarbij staat telkens een op theoretische basis gefundeerde, concrete en implementeerbare oplossing.

Daarnaast ondersteun ik bedrijven via op maat gesneden projectbegeleiding bij de aanpassing van hun productiesystemen aan de veranderende markteisen.

Mijn oplossingen voor u zijn even individueel en flexibel als uw bedrijf uniek is. Op basis van een grondige analyse biedt ik concrete maatregelen die passen bij uw probleemstelling. Productieoptimalisaties moeten een noodzakelijk aanpassingsvermogen bereiken door beheersing van het productiesysteem en de interne processen van dat systeem.

Lees ook het artikel over de toepassing van mijn werkwijze bij Eaton Electric in Hengelo : Externe link openen

Over mijzelf:

Ik ben een zelfstandig wertuigbouwkundig ingenieur, gespecialiseerd in Industrial Management. Als adviserend ingenieur begeleid ik bedrijven in Duitsland en Nederland bij de optimalisatie van hun productieprocessen. Mijn focus ligt daarbij op systeemgeoriŽnteerde methoden zoals Lean Production (slanke productie), TOC en Six Sigma. Binnen dat vakgebied ben ik ook actief als extern docent en projectleider voor productieorganisatie en fabrieksplanning aan opleidingen voor technisch onderwijs op universitair en HBO niveau in Nederland en Duitsland.

Lees meer over mij...